Referat for bestyrelsesmødet kl.19:45 26/11-13 Udskriv
Information - Om klubben
Skrevet af Lise-lotte Pilgaard   
Søndag, 15. december 2013 22:03

 

  1. Info om og tiltag til, hvordan vi undgår personer som vedkomne det omhandler

 en anden gang kommer ind i klubben.

 Bestyrelsen kan nægte en  ansøger  optagelse af klubben iht.§2stk.2 i vedtægterne.

De enkelte ansvarlige instruktører sørger for udleveringen i de enkelte afdelinger.

 

2. Feedback på mødet om Trilogien. Var mødet en succes?

Ja der var stor interesse fra medlemmerne også iht. opgaver der bliver aktuelle, når Trilogien bliver

en realitet .Bestyrelsen vil lave en liste over de enkelte opgaver , når Trilogien føres ind i klubben.

Medlemmerne kan selv skrive sig på de enkelte opgaver de kunne tænke sig. Maria (Jiu-jitsu) er interesseret

i girokortopgave. Næste skridt er at uddeligere de opgaver der kan ordnes uden for bestyrelsen.

 

3. Nedskrivning af de respektive opgaver, som hver enkelt bestyrelsesmedlem har.

Vi sender de 6 arbejdsbeskrivelser ud til bestyrelsen, som hvert bestyrelsesmedlem har.

 

4. Tilskudsordningen.

Tilskudsordningen der kan findes på hjemmesiden skal revuderes, da der er for mange ting der er givet at man bare gør.

 Der skal fastsættes et bestemt beløb, som man kan overnatte for eksempel vis, da man ellers kan komme ud for

 at der bliver dyre hotelovernatninger, rejser uden for landets grænser, møder , kurser og stævner.

5. Heidi informerer om at Dan har et par forslag angående hjemmesiden. Dan foreslår at vi nedlægger forum på vores

hjemmeside, da den ikke bliver brugt. Det er vedtaget i bestyrelsen.

 

6. Bjarnes manglende oplysninger om reservering af lokaler igen. (Lørdag 16/11-13) (9.00-10.30).

Hvis det fortsætter at der ikke er styr på tingene, er vi nød til at indkalde til et møde med Bjarne.

 

7. Åbent hus. Der er for åbent i klubben ift. at folk bare kan komme til lokaler hvor der er værdier i , hvis de kommer ind.

 

8. Rod i klubskabe. Man kan næsten ikke finde et våben i skabet nede i hallen. Det er utilfredsstillende at der er folk der bare går ind i klubskabet inde i dommerkontoret, når der forelægger en klar skriftlig aftale om , at man skal kontakte Lennarth  inden man tager Lennarths lånegier i skabet(der står tydeligt på bunken af gier "niks pille ").

 

9. Idræt for alle : Status tages op næste gang.

 

10. Referater . Tages op til næste møde.

 

11. Evt. Søren har info om Arenamødet. Vi har ikke mulighed for at deltage i turneringer. Vi kan måske få lov til at opvise i stedet, de er ikke afvisende overfor ideén. Når foreningerne har betalt, får de deltagende et armbånd som de skal bære. 

Mere info følger senere.

 

Sidste træning før Jul er 19/12-13 kl.19:45 . Opstart uge 2.

 

Næste møde 17/12-13 19:45

 

Skrevet af Sekretær Lise-lotte Pilgaard