DAF generalfors. referat Udskriv
Nyheder - Aikido
Skrevet af Mark Jewkes   
Torsdag, 08. marts 2012 11:20

Til medlemsklubberne

                                                                                                                05.03.2012

Referat af den ordinære generalforsamling d. 3/3 2012 i

 

Odense Aikido Klub

Sportscentrum

Efter 3 spændende træningspas, efterfulgt af lidt mad og drikke kunne vi gå i gang med årets generalforsamling.

 

Følgende klubber/dojo var repræsenteret: KAK, Copenhagen Aiki Shuren Dojo, Choumon Aikido, Aikido Dojo Holbæk, Doshinkan, Viborg Aikikai, Vestfyns Aikikai, Aarhus Aikikai, Reishin Dojo, Næstved Budo Klub, Svendborg Aikido Klub, Odense Aikido Klub, Frederikshavn Budo Klub.

 

  1. 1.Valg af dirigent/protokolfører

Mark Jewkes valgt.

  1. 2.Bestyrelsens beretning

 

DAF formand Ethan Weisgaard kunne med stor glæde fortælle om det gode aktivitetsniveau i det forløbne år, både med hensyn til træning i klubberne, men også antallet af gensidige besøg, og afholdte træningsarrangementer. Derudover var han meget tilfreds med antallet af danske aikidoka, der ofte besøger Japan og dermed gør sig positiv bemærket i Hombu Dojo.

Formanden takkede alle bidragsydere til den store Japan Indsamling i forbindelse med den frygtelige jordskælvskatastrofe i 2011. Han kunne fortælle, at O-Senseis gamle dojo i Iwama er blevet restaureret til sin oprindelige stand.

Mark Jewkes gjorde rede for træningsåret i Danish Aikikai, der bød på hele 4 træningslejre. De aikidoudøvere som deltog i alle 4 arrangementer kunne således føje næsten 80 ekstra træningstimer til deres regulære træningsmængde i klubberne.

Præsident Keith Olen Barger bød Reishin Dojo hjertelig velkommen i DAF. Han kunne fortælle, at han ved et besøg i anledning af gradueringer kunne glæde sig over det høje aikidoniveau og den gode aikido-ånd der findes i vores nyeste medlemsdojo.

Keith bød derudover Jan Max Bunzel velkommen som ny International Sekretær i DAF. Jan, som er 6. dan og forhenværende mangeårige medlem af DAFs bestyrelse, har et fremragende kendskab til det japanske sprog, og har rejst meget i landet. Hans kundskaber i denne forbindelse er uundværlig i vores kontakter til Hombu Dojo og IAF.

Derefter overtog Ethan ordet igen, og fremlagde et powerpoint med følgende projekter: Det første udkast til et Shidoin/Fuku-shidoin diplom blev vist, og er snart klar til at gå i trykken. Ligeledes er DAF ”dojo-recognition” diplomet udarbejdet. Proceduren for og formularer til disse udnævnelser er faldet på plads, og bliver på et tidspunkt i nærmeste fremtid tilgængelig for medlemsklubberne.

Pressekit til markedsføring af klubberne i medierne er nu også færdig og kan rekvireres som PDF hos Ethan.

Der arbejdes fortsat på en ny hjemmeside. Bestyrelsen ønsker at etablere en hjemmeside, der et naturlig elektronisk samlingspunkt for alle medlemsklubber, med download muligheder (diplomer, formularer mm). Der er fundet en professionel webdesigner til opgaven.

Måtter: Thomas Ludvigsen er fortsat ansvarlig for udlejning af DAFs måtteareal .

Keith gjorde rede for Aikido Workshop, som afholdes lørdag d. 2. juni. Det er nu blevet besluttet at arrangementet byder på 5 timers træning og en opvisning. Der vil være en eller anden form for socialt samvær om aften, og deltagere er velkommen til at overnatte i Holbæk Budo Skole. Der vil blive fremsendt materiale om workshoppen i nærmeste fremtid.

  1. 3.Forelæggelse til godkendelse af regnskab for det forløbne år, samt fastsættelse af kontingentets størrelse

Regnskab godkendt. Kontingent uændret. Et pænt overskud på 30.036,- gav en saldo på 106.548,- Kim blev opfordret til at undersøge om der kunne opnås en højere forrentning.

  1. 4.Valg til bestyrelsen ifølge § 7: På lige årstal vælges formand, kasserer samt et menigt medlem (Ethan, Kim og Torben genopstiller)

Ethan (formand) genvalgt, Torben (medlem) genvalgt, Kim (kasserer) genvalgt. Alle valg var enstemmige!

  1. 5.Valg af revisor

Carsten Wang Jørgensen blev genvalgt.

  1. 6.Udpegning af teknisk udvalg

TA ingen forandringer, Danish Aikikai: Jorge Londono ønskede at forlade det tekniske udvalg. Mark Jewkes intræder. Jan Bunzel forklarede de tilstedeværende arbejdsopgaver og principper for udpegning af medlemmer til udvalget.

  1. 7.Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af ad hoc udvalg.

Der var ikke indkommet forslag.

  1. 8.Eventuelt

DGI medlemskabet blev diskuteret. Der er fordele og ulemper forbundet med det. DGI kan kun i begrænset omfang hjælpe med træningsarrangementer. Derimod tilbyder DGI ganske udmærkede kurser for enkeltpersoner (coaching, 1. hjælp mm.) Klubber der er medlem af DGI har desuden gennem forbundet en forsikring for deres instruktører. I denne forbindelse blev de tilstedeværende opfordret til at checke deres fritidsulykke forsikringer, da de som regel ikke dækker aikido, som betragtes som farlig sport. DAF kunne eventuelt tage sagen op med forsikringsverdenen. Denne problemstilling arbejder DGI kampidræt også med, indtil nu uden resultat.

Det forlyder, at de jyske aikidoklubber ønsker etableringen af et DAF måtte areal, som var placeret i Jylland.

Mark Jewkes er fortsat ansvarlig for forsendelse af pas og diplomer.

Victor Merea takkede for den hjertelige velkomst i DAF, roste arrangementet og den gode stemning, og inviterede alle til Reishins 10års jubilæum. Nærmere info følger. Reishin er desuden vært ved en træning med formanden for belgisk aikikai i påskeugen (et par dages varighed). Han beklagede sammenfaldet med Danish Aikikais påskelejr.

Til sidst takkede Mark på DAFs vegne værterne fra Odense Aikido Klub, der har lagt dojo til generalforsamlingen og stået for forplejningen.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Mark Jewkes

Bestyrelsesmedlem