Hvad er Aikido? PDF Udskriv Email
Artikler - Aikido
Skrevet af Mark Jewkes   
Onsdag, 14. marts 2007 00:00

Efter mange års træning i forskellige japanske kampkunster. Ueshiba havde deltaget i den Russisk- Japanske Krig, og været vidne til død og ødelæggelserne under 2. Verdenskrig. Dybt rystet over menneskets vilje og evne til destruktiv konfliktløsning ønskede den dybt religiøse kampkunstmester at transformere krigskunsten til "fredskunsten".

Tanken om, at en sand mester i kampkunst altid har valget mellem at tage eller at give livet til modstanderen var ikke nyt. Man opfattede evnen til at stoppe konflikten i opløbet altid som sand mesterskab. Det nye i Ueshibas tankegang var, at selve kunstens teknikker og bevægelser skulle udstråle og symbolisere de fredelige intentioner

Founder of

Aikido

O-sensei

Morihei Ueshiba

(1883-1969)

"Aikido" betyder "Vejen til harmonisk styrke".

Ifølge Shoji Nishio Sensei 8. Dan, skaber træningen mennesker, som ikke kan slås ned men heller ikke slår andre ned, hvilket både skal forstås fysisk som psykisk. Målet er, udover at kunne forsvare sig selv, at få sindet og kroppen til at fungere i fuldstændig harmoni og derigennem at opnå en perfekt balance i livet. I et interview til TV2 Nord (1998) sagde han det følgende:

"Aikido er en kampkunst der går ud på at forbedre sig selv.
Den går ud på at skabe en person der ikke kan slås omkuld
snarere end at skabe én der slår folk omkuld.
Et menneske med selverkendelse.
Én der ikke skaber problemer for andre.
Én der ikke er destruktiv for sine omgivelser.
Det er målet at skabe sådan en person!

Den kampkunst, man har trænet indtil i dag har kun haft til formål at lære at slå folk ned. Det er imidlertid ikke rigtig kampkunst, hvis den ikke kan frembringe en forståelse for det at værdsætte og respektere andre mennesker. Det er dette, en vilje til at tage sig godt af andre, Aikido stræber efter og som man kommer til at forstå."

Kraft og Energi

Teknisk set udnytter aikidoudøveren kun angrebskraften og konverterer den til konstruktiv bevægelsesenergi, som bryder angriberens balance og sætter forsvareren instand til at afværge og kontrollere aggressionen. Teknikkerne har symbolværdi i og med der aldrig findes "kraft mod kraft"- momenter, tværtimod vendes angriberens krop tit således at begge personers synsvinkel ensrettes. (Der kan jo ikke være tvivl om at konflikter som regel opstår fordi to modstandere har forskellig synsvinkel på en situation.) Derudover får angriberen som regel 2 – 3 chancer undervejs til at trække sig ud af voldssituationen

Jo bedre udøveren anvender aikido, jo mindre skade vil han/hun påføre angriberen. Og det er netop det som gør Aikido til et fredeligt alternativ til spillet mellem ulovlig vold og lovlig modvold.

Ifølge Mester Nishios udlægning af Aikidos betydning drejer traditionel selvforsvar sig om at tage et ansvar for sig selv, medens Aikido drejer sig om at tage ansvar for angriberen, som i en midlertidig fejlvurderin griber til vold og faktisk trænger til vejledning i stedet for lovlige "selvforsvarslussinger".

Et af grundprincipper går derfor også ud på hverken at ignorere vold eller bekræfte volden som et effektivt løsningsmodel. Aikidos mål er, set fra kampkunst perspektivet, meget ambitiøs. Det vil altid være det nemmeste at slå igen efter øje for øje princippet, hvilket i øvrigt er helt acceptabel ifølge nødværgeretten i Danmark.

Aikidos filosofi derimod ligger tættere op af det kristne "sværd om til plovjern"(Es 2,4) og kravet om at elske sine fjender.

Sværdet

Sværdets symbolik er meget brugt i den japanske kultur. Således kan japanske kampkunstmestre udmærket skelne mellem "sværdet der tager liv" (Setsu nin to) og "sværdet der bevarer liv" (Katsu jin ken).

Umiddelbart synes det svært at kunne transformere sværdets drabelige funktion til noget godt. Men i Aikido findes der faktisk partnerøvelser med sværd, som går ud på at bruge sværdet til at beskytte sig, kontrollere konfrontationen og vise modstanderen sine åbninger dog uden at tage modstanderens liv. "Et våben som et instrument for tilgivelse" I Aikidos filosofi er dette ikke en modsætning.
Efter et par års Aikidotræning har de fleste udøvere på egen krop kunne fornemme disse positive princippers konstruktivitet og moralsk styrke, og gør dem til deres egne, også udenfor træningslokalet.

Man kunne sige, at harmonisk konfliktløsning indlæres gennem kroppen for derefter at blive en del af udøverens personlighed.

I USA har denne viden om Aikido ført til grundlæggelse af konsulent virksomheder indenfor "conflict resolution", som både kan hyres af offentlige og private firmaer og institutioner.

Det amerikanske politi har også opdaget Aikido's kvalitet i forhold til politiarbejde i et samfund hvor alle sagsøger alle. Og i Japan undervises uro-politistyrken Kidotai intensivt i Aikido på Yoshinkan Honbu Dojo og på politiakademiet i Tokyo.

Aikido i Danmark

Aikido's historie i Danmark starter i midten af 1960erne hvor pionererne Bent Jacobsen og Niels Bødker begynder at træne. Der var kontakter til instruktører fra England og Tyskland. Men udviklingen begynder for alvor at tage fart i midten af 70erne, da Leif Lyngaard Nielsen efter mange års ophold og træning i Japan etablerer en dojo i København.

Toshikazu Ichimura, en instruktør udsendt af Aikidos hovedkvarter i Tokyo (Aikikai Hombu Dojo), var på dette tidspunkt ansvarligt for træningen i Skandinavien.

Omkring samme tidspunkt grundlægges København Aikido Klub under medvirken af Takeji Tomita, som på dette tidspunkt var tæt knyttet til en af Morihei Ueshibas ældste elever Morihiro Saito.

Begge dojoer begynder at følge hver deres retning i Aikido. Den ene følger Ichimura-sensei, den anden Tomita-sensei.

Siden begyndelsen af 80erne havde Københavns Aikido Klub direkte forbindelser til Tomita Senseis lærer Morihiro Saito. Da Tomita Sensei i 1992 oprettede sin egen af Saito Sensei uafhængige skole, valgte København Aikido Klub at knytte sig direkte til Saito Sensei, og blev dermed en af mange klubber i Skandinavien som dannede sammenslutningen Iwama Ryu Aikido Scandinavia.

I 1986 vender Ichimura Sensei tilbage til Japan, og Leif Lyngård Nielsen kontakter Ichimuras lærer Shoji Nishio Sensei, som nok er den mest innovative og kreative blandt Ueshibas direkte elever,
og beder ham om at overtage den tekniske ledelse af gruppen som senere (1988) dannede Danish Aikikai der er Aikikai hovedkvarterets officielle afdeling i Danmark.

Danish Aikikai afholder hvert år en træningslejr med Nishio Sensei, og mange udøvere har besøgt ham i Japan. Også den danske afdeling af Iwama Ryu Aikido Scandinavia afholder træningslejre med Saito Sensei, dog kun hvert andet år.

Begge træningslejre tiltrækker flere hundrede udøvere fra 12 – 15 lande, og hører dermed til de største arrangementer i Europa.

Leif Lyngaard Nielsen som er formand for Danish Aikikai er i skrivende stund gradueret 6. Dan, og er dermed den højest graduerede Aikido instruktør i Danmark.

Udbredelsen af Aikido til provinsen skete i takt med at gamle medlemmer og elever af de to hovedskoler flyttede og startede deres egne klubber, og derfra går udviklingen den samme vej.

Danish Aikikai består fortiden af 10 klubber fordelt i København, på Møn, Odense, Århus, Viborg, Aalborg og Frederikshavn. Iwama Ryu Aikido Scandinavia driver 8 klubber fordelt i København, Roskilde, Skælskør, Holbæk, Svendborg, Århus og Aalborg.

Ki Aikido

Udover de to hovedretninger findes en lille gruppe bestående af 4 klubber som dyrker Aikido efter principperne formuleret af en anden af Ueshibas direkte elever: Koichi Tohei. Tohei, som er en af de få som nogensinde blev udnævnt 10.Dan grundlagde efter Morihei Ueshibas død sin egen fra Honbu-dojoen uafhængig Aikido organisation, som lagde megen vægt på "Ki".

Stilarten kaldes Shin Shin Toitsu Aikido, (i daglig tale "Ki-Aikido") og organisationen kaldes Ki no kenkyukai, som siden 1987 også har en afdeling i Danmark under Chefinstruktør Carsten Møller, 3.Dan.

Koichi Tohei her sammen med O-sensei - er den eneste der er gradueret 10. dan af Aikido's grunlægger

Ki gruppen har et tilhørsforhold til en af Tohei Senseis direkte elever, Kenjiro Yoshigasaki Sensei, 8.Dan, som er leder af Ki no kenkyukai Europa.Yoshinkan blev startet i 1955 af Shioda Gozo Sensei, 9.Dan, som var en af Ueshibas Sensei´s tidlige elever fra før krigstiden.

Yoshinkan Aikido er karakteriseret ved at være relativ hård, og at der lægges megen vægt på kata-agtig træning som i karate kata.

I Danmark blev der for første gang officielt undervist i Yoshinkan Aikido omkring 1992/93. Klubben har gennem chefinstruktør Flemming Madsen, 4.dan, tætte forbindelser til Kuniyuki Kai Sensei, 8.dan. Kai Sensei er højt gradueret i mange Budo stilarter, og lægger megen vægt på, at hans elever også opnår en bred Budo baggrund. Derfor trænes Aikido som Sogo-Budo, dvs. at alle aspekter af Budo indrages.

Aikido stilarten Yoshinkan er repræsenteret af en enkelt klub i Lyngby.

Kai Sensei er grundlægger af Yoshin Ryu Bujutsu, som også trænes i Lyngby.

Danish Aikikais klubber er sammen med Iwama Ryu Aikido Scandinavias klubber idrætspolitisk organiseret i DGI
Senest opdateret: Mandag, 29. marts 2010 00:12